جمشید کرمانچی رشد ۱۶ درصدی بیماران دیالیزی استان کرمان را بسیار نگران کننده خواند و گفت: میانگین آمار این بیماری در کشور پنج درصد است. آنطور که ایرنا نوشته در نشست رییس بنیاد بیماری های خاص کشور با مسوولان استانداری و دانشگاه علوم در این نشست، عامل خطر بزرگ بیماری ها را کمبود مصرف سبزیجات،…

از میان خبرها