به گفته احمد انارکی محمدی فرودگاه رفسنجان کاستی‌هایی در زمینه امکانات از جمله سیستم روشنایی دارد. وی می‌گوید مدیرکل فرودگاه‌های استان کرمان وعده تجهیز فرودگاه ظرف یک ماه آینده را داده است. در مورد اعلام آمادگی شرکت‌های هواپیمایی انارکی اعلام کرد که هواپیمایی ماهان قرار است این پروازها را بر عهده گیرد. او در پاسخ به اینکه از…

«عرفان فکری» از «هیچهایک» می‌گوید / سفر صلواتی

مصاحبه با عرفان فکری درباره‌ی نگاه‌او به هیچهایک و طبیعت گردی

قلعه های بی حریم / ساخت تکیه در حریم اقلاع

قلعه دختر و قلعه اردشیر بر فراز تپهای مرتفع شرقی شهر کرمان قرار گرفته و از دوران پیش از اسلام به یادگار مانده اند وقتی این دو قلعه را میبینی احساس می کنی رها شده اند. وارد آنها که شوی خورده سفالها روی سطح خاک همه جا دیده می‌شوند. این گواه وجود لایه های فرهنگی مهم…

دیوارهای ارگ بم گورستان ۶۴ کودک بود

بین باستان شناسان راجع به علت این نوع تدفین اتفاق نظر وجود ندارد، فرزاد فروزانفر کارشناس میراث فرهنگی گفته است که جسد این کودکان مربوط به دوران شکوفایی ارگ بم است، در آن زمان ارگ به عنوان یک شهر کوچک محصور، دایر بود. در زمان حمله خان قاجار که یک سال ارگ در محاصره بوده،…