رونمایی از مجموعه شعر «مرزبان‌ها کی عاشق می‌شوند»

 |  نوشته شده توسط :
رونمایی از کتاب مرزبان‌ها کی عاشق می‌شوند

مراسم رونمایی از مجموعه شعر «مرزبان‌ها کی عاشق می‌شوند» در کافه گالری آزاد برگزار شد. در این برنامه در رابطه با ساده نویسی و مفهوم شعر آزاد گفت و گو شد.

این مجموعه شعر سروده کاظم یار احمدی و توسط نشر فرهنگ عامه روانه بازار کتاب شده است، مراسم رونمایی با سخنرانی مجید رفعتی و شهرام پارسا مطلق همراه بود.
مجید رفعتی گفت که صحبت کردن از ساده نویسی کافی ست. بسیار در این مورد گفته اند و نوشته اند. من هم بارها گفته ام که زبان و فرم اگر ساده باشد یک انتخاب است وبه اعتقاد من یک مزیت. اما شعر همواره دشوار است. ضمن آنکه به کارگیری ساده زبان هم ملزوماتی دارد که از جمله ی آنها استفاده ی حداقلی از زبان و عبور از صنایع وصورت های خیال کلیشه ای ست. موضوع ساده نویسی بسیار مستعمل شده و اولویت خود را از دست داده است. ما شاعران کرمانی و شعر کرمان اگر بخواهیم جایگاهی مشخص در شعر ایران داشته باشیم نباید منتظر بمانیم تا مرکز نشینان برایمان خوراک تئوریک تدارک ببینند. نباید منتظر بمانیم تا دیگران موضوعی را مطرح کنند و خودشان عمیق تر و جدی تر به آن بپردازند و ما کار آنها را دنبال کنیم و از سایر ملزومات نظری شعر غافل بمانیم. شعرایران اولویت های دیگری هم دارد و تشخیص و پرداختن به آنها بر عهده ی ماست. به نظر من موضوع و معضل شعر امروز ایران پرت‌نویسی ست نه ساده نویسی. ما دچار نادانی فرهنگی هستیم نوعی بی سوادی که خود را در کسوت سواد نشان می دهد و نوعی بی هنری که خود را در کسوت هنر نشان می دهد.

رفعتی افزود: «شعر چاشنی فرهنگی نیست و باید از این نقش حاشیه ای بیرون بیاید. شعر نباید حاشیه ی مراسم فرهنگی باشد و مسکنی برای در آوردن خستگی از فکر. شعر بغرنج است و باید به بغرنجی های انسان بپردازد. شعر جدی ست درست مانند فلسفه و علم و باید شان شناختی خود را پیدا کند. و این در صورتی ممکن می شود که شاعران قدر خود را بدانند و فراتر از بازی با کلمات و یا بیان عواطف شخصی به جستجوی حقایق وجودی جهان باشند. حقایقی که جز در هنر و مشخصا شعر نمی توان به آنها نزدیک شد و از دسترس علم و فلسفه دور است. شاعری دشوار است اگر حرفه ای دنبال شود، و ساده است اگر در حد حرافی باقی بماند».

وی ادامه داد که شعر اگر اتفاقی است که در زبان می افتد باید برای مخاطب ملموس و تجربه پذیر باشد و برای این هدف باید تکنیک صرف شود. تکنیک زدگی و سخن آرایی کم اش هم زیاد است اگر الحاقی و بی دلیل باشد. شعر باید مثل ذره بین حقایق مغفول را به دید آورد .اینکه دسته ی ذره بین مطلا و مزین باشد و یا شکل آن عجیب و غریب، هر دو خروج از اصالت شعر است. شاعران باید از حرف اضافی زدن پرهیز کنند و دلنوشته های شان را برای خودشان نگاه دارند. شعر بیان رادیکال تجربه های تعمیم یافته ی بشری ست با زبان و در زبان.

رفعتی بیان کرد: «اولویت دیگر مسئله ی ساختار است حتی اگر به لحاظ نظری در زمانه ی پسا ساختارگرایی و هرمنوتیک به سر ببریم. راه ساختار شکنی هم از ساختار می گذرد اگر حتی قرار باشد که شکسته شود. معمارانه نگاه کردن به شعر مسئله ی ساختار و همچنین تناسبات فضاها را به خوبی به دید می آورد. رعایت سلسله مراتب و ابعاد و اندازه ی هر فضا در شعر و معماری اولویتی اولیه است و عبور خلاقانه از آنها باید با خودآگاهی صورت بگیرد. اساسا هر تصمیم شاعر باید با خودآگاهی باشد. می توانی کاریکاتوریست باشی یا نقاش، اما باید بدانی کدامیک هستی وگر نه علیرغم جدی بودن، شعرت مضحک از کار در می آید.

شهرام پارسا مطلق هم که در این مراسم حضور داست در رابطه با شعر آزاد گفت که شعر آزاد یک مفهوم متکثر و چند بعدی است. به شدت نسبی و قطعا مفهوم کیفی و به این دلیل ارائه تعریفی از مطالب چند بعدی و متکثر مسلما بسیار دشوار و غیر ممکن است. در این نوع شعر به دلیل اینکه قوانین پیش گفته ای ندارد این تعریف غیر ممکن بوده. آنچه که ما می گویم برداشت ها و دریافت ها و خوانش هایی است که وجود دارد با مولفه هایی ذهنی ما. وی ادامه داد که عنصر اصلی و شالوده شعر تخیل است. تخیل هنری تخیل شعری آن است که  در واقعیت مصداق داشته باشد. خیال بافی بخش بالقوه شعری است. اگر شعر و هنر نبود جهان خیلی جای وحشتناکی بود ضرورت هنرهمین نا کافی بودن جهان است عنصر دیگر تصویر است.

پارسا مطلق در رابطه با شعر جوان کرمان گفت که مدتی بود که در هر جمعی میرفتم واقعا شعر نمی شنیدم اما در ۲ سال اخیر حرکت خوبی آغاز شده و این نوید آینده درخشانی برای آینده شعر کرمان است. ذات شاعرانه در شاعر مهم ترین عنصر است کاظم یار احمدی ذات شاعرانه و روح غمگین را دارد. کتاب اول یک برزخ است باید فقط چاپ شود و رو به آینده پیش بروی. هنرمند تا انسان خوبی نباشد نمی تواند هنرمند خوبی باشد این ویژگی را کاظم یار احمدی دارد.

این برنامه با شعر خوانی تعدادی از شاعران کرمانی همراه بود.

به اشتراک بگذارید :

One response to “رونمایی از مجموعه شعر «مرزبان‌ها کی عاشق می‌شوند»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مطالب مرتبط >