امین باقری تصریح کرد: محور ریگان جاسک به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر است که ۷۴ کیلومتر از این محور در حوزه ریگان قرار دارد. وی بیان کرد: این محور در ریگان قطعه آن توسط یک شرکت در حال انجام است که پنج کیلومتر از قطعه اول آسفالت شده است. فرماندار ریگان به اینکه قطعه…

از میان خبرها

سرپرست فرمانداری سیرجان خبر داد:
برخورد قانونی با گرانفروشی دام زنده