برای بررسی این موضوع باید بدانیم که نرخ بیکاری در استان کرمان چقدر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۹۶ در استان کرمان ۱۱٫۵ درصد بوده است این در حالی است که ۱۶ استان در وضعیت بهتری نسبت به استان کرمان قرار دارند. حال موضوعی که مطرح است این است…

ایجاد اشتغال سبب کاهش آسیب های اجتماعی می شود

رمضان امیری در مراسم امضای تفاهم نامه با شهرداری کرمان گفت که ایجاد اشتغال برای مددجویان زندان ها و خانواده آنها امکان کسب روزی حلال را برای زندانیان و خانواده های آنها فراهم و از تکرار جرم توسط این افراد جلوگیری می کند. وی افزود که تفاهم نامه بین شهرداری و اداره کل زندانهای و…

از میان خبرها