مرور برچسب

برداشت گل محمدی

کشت گل محمدی در سیرجان ۳۵ درصد افزایش یافته است

اکبر محمود آبادی  بیان کرد: هم اکنون برداشت گل محمدی از گلستان های منطقه کفریز سیرجان آغاز شده است. وی سطح زیرکشت گل محمدی در این منطقه را 250 هکتار عنوان کرد که به مدت یک ماه ادامه…
ادامه مطلب ...