محمد جواد فدائی افزود: اراده و هماهنگی کامل در استان برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود وجود دارد. وی اظهار کرد: در این دیدار برنامه‌های استان برای کاهش اضافه برداشت از سفره‌های آب زیر زمینی، به ویژه در شمال استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. استاندار افزود: پیرامون توسعه نیروگاه‌های کوچک خورشیدی برای…

از میان خبرها

سرپرست فرمانداری سیرجان خبر داد:
برخورد قانونی با گرانفروشی دام زنده