محمدمهدی زاهدی اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته و طی حمایت کانون و صندوق بازنشستگی فولاد استان کرمان و طی قول مساعد مهندس عسکری مقرر شد که نهایت تا ۱۰ هر ماه حقوق بازنشستگان فولاد واریز شود که امروز سوم مردادماه این کار صورت گرفت. آنطور که ایسنا می نویسد عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای…

حقوق معوقه بازنشستگان فولاد

گزارشی از یک تجمع \دست‌ها به الماس و جیب‌ها خالی!

به گفته آن‌ها از تقریباً ۶۰۰ کارگری که کارخانه دارد حدود ۵۰۰ نفر که در سوله مشغول به کارند در سال ۹۵ حقوقی دریافت نکرده‌اند. این تجمع نهایتا به امضای یک نامه توسط آن‌ها و تحویل آن به فرمانداری ختم شد. حتی برده‌دارها هم حواسشان هست یکی از کارگران ارشد کارخانه در مصاحبه با «کرمان نو» گفت وضعیت…

از میان خبرها