الهام پی پر_کرمان نو وقتی برق می‌رود، تازه ما قدر آن را می‌دانیم امروزه زندگی بدون برق قابل تصور نیست. اهمیت برق در زندگی ما به قدری زیاد است که گفته می‌شود، برق، قطار تمدن را به پیش می‌راند. اما به چه قیمتی؟ برق از سوزاندن گاز و سایر مواد نفتی تولید می‌شود. پس مصرف…

از میان خبرها

سرپرست فرمانداری سیرجان خبر داد:
برخورد قانونی با گرانفروشی دام زنده