مرور برچسب

شهرداری جیرفت

شب‌های تاریک جیرفت را شهردار می‌بیند؟

الهام پی پر/کرمان نو روشنايی معابر در شب يکی از مسائل مهمی است که در هر شهر و دياری بايد رعايت شود چرا که نبود آن مشکلات فراوانی را برای اهالی و مردم ايجاد میکند.امروزه نور پردازی،…
ادامه مطلب ...

بی پولی شهرداری ها و کلنگ های زده شده

الهام پی پر _ کرمانی‌ها در گذشته با کلنگ‌زنی همزمان چندپروژه از جمله تقاطع غیرهم‌سطح مشکلات زیادی را متحمل شدند و شهرداری‌های جیرفت و کهنوج هم پروژه‌های همزمانی را در دست اجرا دارند و…
ادامه مطلب ...