از میان خبرها

به دلیل وقوع سیلاب:
مسیر کرمان – بم مسدود شد