طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی خدمات دولت به صورت الکترونیک ارائه می‌شود و هرگونه خدمات الکترونیکی دولت نیز بر مبنای دارا بودن کارت هوشمند ملی افراد صورت می‌گیرد. شنبه ۱۸ خردادماه بود که مدیر کل اداره ثبت احوال استان کرمان اعلام کرد: اکثریت مردم شهر کرمان کارت ملی هوشمند ندارند.…

فرصت برای ثبت نام کارت هوشمند ملی تمدید شد

حسین زین‌الصالحین در رابطه با آخرین وضعیت صدور کارت هوشمند ملی گفت: بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط کارت هوشمند ملی داریم که تاکنون با برنامه یزی های خوب ثبت احوال بخش عظیمی از کارت های هوشمند مردم صادر شده و مابقی نیز ثبت نام کرده اند. وی بیان کرد: قریب به…

۷۲ درصد جمعیت استان کرمان کارت ملی هوشمند دریافت کردند

مریم پژوهش در جلسه ثبت وقایع حیاتی در فرمانداری این شهر افزود: طرح صدور کارت ملی هوشمند از سال ۹۱ آغاز شده که تا کنون ۷۲ درصد جمعیت استان کرمان کارت ملی هوشمند دریافت کرده‌اند. آنطور که فارس نوشته وی با اشاره به برخی از مزایای این کارت اعم از خدمات بانکی، دریافت یارانه، خدمات…

از میان خبرها

سرپرست فرمانداری سیرجان خبر داد:
برخورد قانونی با گرانفروشی دام زنده