بهترین وزن مرغ مصرفی ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم

رشیدی ادامه داد که ۱۳ واحد کشتارگاه طیور نیز در استان به دستگاه های کد بهداشتی و ردیابی مجهز شده اند کیفیت گوشت مرغ ارتقا داشته و استان کرمان تنها استانی است که پایش باقی مانده آنتی بیوتیک در مرغ را انجام می دهد و مرغ تولیدی استان از بهترین نوعی است که در کشور تولید…

از میان خبرها