جمعیت آماری این گزارش‌های مرکز آمار، شامل تمام خانوارهای معمولی ساکن در منـاطق شـهری و روسـتایی کشـور در فصـل بهـار سـال ۱۳۹۶ اسـت. خانوارهای معمولی غیر ساکن، گروهی و موسسه‌ای در این طرح پوشش داده نمی‌شوند. برای جمع‌آوری اطلاعات این گزارش ها، با مراجعه به خانوارهای نمونه آمارگیری، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های گردشـگری خـانوار در…

تعطیلی ۷۰ درصدی دفاتر خدمات مسافرتی استان

آنطور که ایسنا نوشته مسعود دهقانی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال صنعت گردشگری استان کرمان با رکود کم سابقه‌ای مواجه شده است، ادامه داد: این مساله باعث تعدیل نیروی انسانی در بیشتر مراکز گردشگری شده است. وی با تأکید بر این که در حال حاضر ۷۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان در آستانه…

تعلیق ۶ دفتر خدمات مسافرتی در استان کرمان

محمد حسین تجلی با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سالجاری کار نظارت و بازرسی از دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان تشدید شده است. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۶ دفتر خدمات مسافرتی اخطار کتبی دریافت کرده اند، بیان کرد: در این مدت ۶ دفتر خدمات مسافرتی تعلیق شده و ۲…

از میان خبرها

در نشست هم اندیشی توسعه قطارهای گردشگری گفته شد:
قطار گردشگری به فهرج می آید
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر:
امدادرسانی به ۴۶ تن گرفتار در سیل و آبگرفتگی های اخیر