پایگاه خبری ، تحلیلی  «کرمان نو»

زمینه: سیاسی ، اجتماعی

صاحب امتیاز : موسسه مطبوعاتی پیام‌آوران کرمان

 مدیرمسئول : آنیتا امیرتیموری

شورای سیاستگذاری : بردیا امیرتیموری و نکیسا خدیشی

سردبیر : نکیسا خدیشی

دبیر عکس : یاسر خدیشی

خبرنگاران و عکاسان:

آرمین مختاری، زهره امین‌زاده ، فریده امین‌زاده ، امیر رجبی ،

میثاق ایران‌پور ،سروش بیات‌پور ، فاطمه پورمرادی ، مژده موذن‌زاده ، محسن رجب‌پور

شناسه و شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :۷۷۰۳۳