صفر؛ شغل خالص ایجاد شده در دولت قبل - پایگاه خبری «کرمان نو»

صفر؛ شغل خالص ایجاد شده در دولت قبل

معاون اول رییس جمهور که امروز پس از بازدید از فزمانداری کرمان به همراه استاندار به محل ساخت بزرگ ترین تونل انتقال آب خاورمیانه رفته بود، در جلسه شورای آب استان که در همان محل تشکیل شد، به انتقاد از افزایش بیکاری در دولت قبل پرداخت. وی گفت که بهترین دوره کشور از نظر ایجاد شغل، سال … ادامه خواندن صفر؛ شغل خالص ایجاد شده در دولت قبل