اختیار، بی اختیار

 |  نوشته شده توسط : یاسر سیستانی نژاد

معاون اول رییس جمهور گفت: «تاکنون اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته ام. دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کند.»

رسانه ها نوشتند: «وزیر صمت استعفا داد. وی به عنوان وزیر رفاه به مجلس معرفی می شود.»

طنزیماتچی دست روی جیب پیراهنش گذاشت. دست هایش را پایین آورد و روی جیب های شلوارش گذاشت. روی میز تحریریه را وارسی کرد.

سراسیمه، زیر میز را نگاه کرد. دستش را سایبان کرد و به دور دست ها خیره شد. تغار که شاهد این ماجرا بود، دستش را زیر چانه اش گذاشت. زبانش را دور دهانه اش چرخاند و گفت:«دنبال چیزی می گردین جناب طنزیماتچی؟»

طنزیماتچی همان طور که قفسه ها را نگاه می کرد، گفت: «دنبال قلم و کاغذی می گردم که منشی ام را برکنار کنم.»

تغار دستش هایش را روی شکم کوبید و قهقهه زد. آن قدر خندید که کشک از گوشه چشمهایش سرازیر شد.

طنزیماتچی با عصبانیت گفت:«به چی می خندی، تغارِ نگون بخت؟» تغار گفت:«کدوم منشی؟!» طنزیماتچی که تازه به خود آمده بود، با خود گفت:«این تغار نگون بخت، راست می گوید. ما را چه به منشی؟ ما دستمزد همین تغار را هم به ضرب و زور قرض و قوله می دهیم.»

تغار پوزخندی زد و گفت:«شما خیال کردین، معان اول رییس جمهورین که منشی داشته باشین؟ نه بابا تازه همونم که داره، گفته اجازه برکناریشو ندارم.» طنزیماتچی که حسابی کم آورده بود، دستی روی ستون فقرات تغار کشید و گفت:«خوش به حال خودمان که منشی نداریم. مگر نه تغار؟»

تغار گفت:«بله، قربان! خوش به حالمون که معاون اول رییس جمهور نیستیم، و گرنه الآن هیچ اختیاری نداشتیم. حالا باز این جوری اختیار دفتر و دستک خودمون رو داریم. گفته باشم. اگه جهانگیری از معاون اولی استعفا بده، رییس جمهور بیاد تغارنیوز و بخواد از من خواهش کنه که معاونش بشم، جواب من منفیه ها! در حضور شما دارم میگم، جناب طنزیماتچی! آقای رییس جمهور بره دنبال تغار دیگه ای بگرده. ما از اون تغاراش نیستیم.»

طنزیماتچی سری به علامت تأیید تکان داد و گفت:«آره از آن هاییش هم نیستیم که از این وزارتخانه استعفا بدهد و برود یک وزارتخانه دیگر! ما با نهال بادمجان، تفاوت هایی داریم بس عظیم!»

تغار دستی بر شکمش کوبید و گفت:«بلی، بس عظیم!»

طنزیماتچی، کشکی به دهانه تغار انداخت و از تغارنیوز بیرون رفت. تغار نگاه تأسف باری به او انداخت و زیر لب گفت:«خدا شفاش بده! روزگار سختی رو می گذرونه.»

به اشتراک بگذارید :مطالب مرتبط >