از نامزدی شهرداری کرمان انصراف می‌دهم

 |  نوشته شده توسط : علی بهرامی

پیش از هر چیز خود را نماینده ی نسلی می دانم که فرصت ابراز وجود پیدا نکرده. نسلی که جوانی اش به سرعت در حال طی شدن است اما موانع مختلفی پیش پایش قرار دارد که مانع حرکت سریع و مناسب با توان و لیاقتش می شود. آگاه بودم که نامزدی ام برای شهرداری شهر با مقاومت بسیاری روبرو خواهد شد اما این از روی قدرت طلبی وخود بزرگ بینی نبود چالشی بود که به نیابت از نسل خود برای گذر از سدهای پیش پا باید با آن مواجه می شدم. پیام نامزدی ام همان پیام همه ی جوانان کرمان است: نسل ما علیرغم همه ی شرایط،القا و تبعیض ها خود را سزاوار در دست گرفتن سرنوشت خود و بر عهده گرفتن مدیریت ها می داند.خوشبختانه اعضای محترم شواری شهر کرمان به ویژه ریاست محترم شورا در این راه پشتیبان من بوده وهستند به گونه ای که تمام اعضا محترم شورا به نامزدی من رای مثبت دادند.باسپاس از این بزرگوران وهمچنین سروان و همشهریان عزیزی که از من به عنوان نماینده خود حمایت کردند از نامزدی شهرداری کرمان انصراف می دهم.مطمئن هستم شورا محترم با هدایت،نظارت ومشاوره ی نخبگان ومردم خوب کرمان فرد مناسبی را انتخاب خواهد کرد که علاوه بر تغییرات مثبت زمینه حضور جوانا ن وبانوان را در مدیریت بالا دستی شهرداری آماده خواهد ساخت.
باسپاس ومهر بی پایان علی بهرامی

به اشتراک بگذارید :مطالب مرتبط >