امید زیادی «امید»

 |  نوشته شده توسط : محمدرضا نژادحیدری

فردا قرار است انتخابات هیات رییسه مجلس برگزار شود. هر سه فراکسیون برای همه پست های مجلس نامزد معرفی کرده اند.
دکتر عارف هم برای ریاست مجلس نامزد شده است. ایشان یک بار دیگر هم برای تصدی این مسوولیت در سال اول مجلس نامزد شد و حدود ۱۰۰ رای کسب کرد و در مقابل علی لاریجانی با ۱۷۰ رای رییس شد.

در آن دوره گفته شد مداخله دولت و شکل گیری فراکسیون مستقلین باعث پیروزی لاریجانی شده است. در دوره اول فراکسیون ولایی مجلس از نامزدی لاریجانی حمایت کرد و در این دوره این فراکسیون نامزد دیگری را معرفی کرده است. در بهترین حالت اگر کل فراکسیون امید به عارف رای دهد و کل فراکسیون ولایی به حاجی بابایی شانس عارف برای ریاست مجلس افزایش خیره کننده ای پیدا می کند. اما این بهترین فرض است و احتمال وقوع خفیفی دارد.

به اعتقاد من نه کل فراکسیون امید به عارف وفادار می ماند و نه کل فراکسیون ولایی به حاجی بابایی. هر ریزشی که از سمت این دو فراکسیون صورت بگیرد به سود لاریجانی تمام خواهد شد و در این میان تنها علی مطهری قربانی خواهد شد.

به نظر می رسد فراکسیون امید بیش از حد لازم به پیروزی عارف در انتخابات فردا امید دارد. در صورتی که فردا عارف پیروز انتخابات نباشد مشخص می شود که فراکسیون امید درک درستی از قدرت خود ندارد مگر اینکه فراکسیون قصد و منظور دیگری از این وزن کشی مد نظر داشته باشد.

ممکن است فراکسیون امید که با افزایش مطالبات روبرو شده قصد داشته باشد به جامعه اعلام کند که اکثریت مجلس دست اصلاح طلبان نیست.

کسر بزرگی از جامعه الان متوجه تفاوت و شباهت لیست امید و فراکسیون امید نیست.

اصلاح طلبان در انتخابات گذشته برای جلوگیری از ورود افراطی ها به مجلس و با توجه به اینکه به دلیل گسترده بودن رد صلاحیت ها لیستی متشکل از اصلاح طلبان باقی مانده و از فیلتر گذشته، نیروهای نزدیک به حزب اعتدال و توسعه و اصولگرایان میانه را به مردم ارائه دادند.

پیروز شدگان این لیست اما در مجلس همگی ذیل فراکسیون امید جمع نشدند. بخشی از این افراد به فراکسیون مستقلین رفتند. جمعی هم در هیچ فراکسیونی قرار نگرفتند. در نتیجه اگرچه فهرست فرااصلاح طلبانه امید رای اکثریت را آورد اما اصلاح طلبان لیست نتوانستد همه این افراد را گرد خود جمع کنند.

با این وضع اگر تاکتیک فراکسیون امید این است تا با این کار فشار را از روی دوش خود خارج کند کاش این کار را نه با عارف بلکه توسط فرد دیگری انجام می داد. شکست عارف می تواند هزینه های بیخودی را به اصلاح طلبان بار کند. همان طور که درباره پیروزی اش نیز این فرض متحمل است.

فراکسیون امید می بایست با نامزدی مانند پزشکیان وارد این عرصه می شد. اگر پیروزی حاصل می شد به سود اصلاح طلبان بود و اگر شکست می خورد به ضرر اصلاح طلبان نبود.

* قائم مقام دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان

به اشتراک بگذارید :مطالب مرتبط >