سیزدهمین سالگرد فرو ریختن بم

 |  نوشته شده توسط : رحمت الله دریجانی

به نظر همه چیز در سکون است، “بم”در شرایط کنونی به نگاه بسیاری راکد است. گویا حرکتی که معنای توسعه را بدهد در این شرقی ترین نقطه استان دیده نمی شود، اصلا انگار این شهر در همان ساعت و دقیقه و ثانیه زلزله از حرکت ایستاده است.

ولی این همه واقعیت نیست شاید برای گفتن واقعیت زود باشد، واقعیاتی که به سادگی و در فضای غبار آلود تهمت ها دیده نمیشود و باید بسیار ریزتر به آن نگاه کرد. حقیقتش را بخواهید من همیشه یک منتقد بوده و هستم اصلا از آن لحظه ای که شهرم فرو ریخت به همه چیز بدبین شده ام ولی برای آنکه ثابت کنم سیزده نحس نیست میخواهم از زاویه ای دیگر به اوضاع شرق استان کرمان نگاه کنم. آنسوتر چهره ناامید و خسته این دیار؛ در ذهن، رفتار و تلاشهای افرادی که همیشه متهم بودند به؛ در کنار بم نبودن، چیزهایی دیگر دیده میشود. این افراد به دور از هیاهو در حال پیگیری و تلاش برای توسعه هستند.

آنها از ابتدا چندنفر نبودند، شاید یک یا دو نفر، اما آرام آرام به جمعشان افزوده میشود شاید روزی تعدادشان به چند ده نفر هم برسد و شاید روزی بیاید که همه ما به آنها بپیوندیم.

بعنوان یک روزنامه نگار که حرفه ام تحلیل اوضاع حال و آینده است میتوانم با خیالی آسوده و اطمینان خاطر این نوید را به شما نیز بدهم؛ نشانه های بسیار مثبتی از توسعه و پیشرفت شرق استان در حال پدیدار شدن است.

شاید در آینده ای نه چندان دور، شرق استان کرمان یا همان “بم بزرگ”را متفاوت تر از گذشته ببینید. میدانستم ۱۳ عدد نحسی نیست زیرا میلاد مولایم ۱۳رجب است و میدانم سیزدهمین سالگرد زلزله نیز نحس نخواهد بود.

به اشتراک بگذارید :مطالب مرتبط >