نفوذ نرم

 |  نوشته شده توسط : علی بهرامی

به نظر می رسد سوای از اختلافات جدی گروه ها سیاسی که در جای خود اهمیت فراوان وحتی سرنوشت ساز دارند،امروز دو جبهه ی گسترده تر در سیاست ایران در مقابل هم صف آرایی کرده اند.

جبهه ای که به قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کامل اعتقاد والتزام دارد و جبهه ای که علیرغم اینکه درون نظام جمهوری اسلامی قرار دارد اما مانند بسیاری از گروه های خارج از نظام قانون اساسی را قبول ندارند وبا اینکه انرا علنا ابراز نمی دارد اما تلاش می کند با نفوذی نرم و ظاهری انقلابی بسیاری از اصول قانون اساسی که میثاق نامه مردم ایران است را نادیده وحتی به سخره بگیرد.

شاید وجه تمایزی واقعی، بین این گروه وگروه های برانداز وجود نداشته باشد واگر روزی قدرت خود را درون حاکمیت از دست رفته ببینند به هیچ قید وبند دیگری هم وفادار نباشند.زیان این گروه بی شک بیشتر از گروههای معاند است چرا که علیرغم اینکه به اصول اولیه قانون اساسی بی تفاوتند،تلاش دارند با سو استفاده از قانون های جاری هنجار های قانونی را در تضاد با هنجار های اجتماعی قرار دهند ودر بلند مدت چنین القا نمایند که اساسا خواسته اجتماع با روح قوانین موجود در تضاد وتقابل است.

نمونه آن بر هم زدن کنسرت هایی که مجوزهای لازم را داشتند،حمله به سفارت عربستان ، و همچنین جلوگیری از سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد مقدس. اشتباه بزرگ وغیر قابل جبرانی خواهد بود اگر این تقابل ها را تنها در پوسته ی سطحی آن بررسی شود و یا آنرا تنها به اختلاف سلیقه ویا قدرت نمایی شخص ویا جریانی خاص نسبت داد به نظر می آید این جریان چنانچه مورد کالبد شکافی قرارنگیرد وبا آن برخورد جدی نشود به مرور وبا قدرت گرفتن بیشتر و در مقاطعی خاص درست شبیه جریان انحرافی طمع در دستاوردهای ملت ایران،انقلاب شکوهمند ما وخون شهدایی داشته باشد که جان خود را در راه آزادی وآزادگی وبر قراری نظام مقدس جمهوری اسلامی نمودند.

علی بهرامی رئیس شورای حزب اعتدال و توسعه استان کرمان

به اشتراک بگذارید :مطالب مرتبط >