کاروان امید آفرین

 |  نوشته شده توسط :

یاسر سیستانی نژاد- گویا سنت براین قرار گرفته که استان کرمان در انتهای جدول سفرهای استانی روسای جمهور قرار بگیرد در دولت پیشین همین اتفاق افتاد ودولت تدبیر امید هم استان کرمان را در اولویت بیست و هفتم سفرهای استانی خود قرارداد واکنون کاروان تدبیر امید به کرمان رسیده است. کرمان،شهر میرزا آقاخان بردسیری ،میرزا رضای کرمانی،سعید نفیسی،ناظم الاسلام،هاشمی رفسنجانی،محمد جواد حجتی کرمانی ،اسحاق جهانگیری،مجید انصاری،….که این مقال گنجایش نام تک تک آن ها را ندارد. استان کرمان یک سال است که منتظر کاروان امید است تا به تدبیر خود تشویش خماررا آخر کند. استان کرمان در دولت تدبیر امید میرود تا چهره ای تازه به خود بگیردواین تلاش در جای جای استان، مشهود است.پروژه های فرهنگی،عمرانی،گردشگری،صنعتی،با شتاب بسیار وبدون هیاهوهای رایج دردولت گذشته درحال انجام است.مسئولان دولت تدبیر وامید نشان داده اند که چون طبله ی عطارخاموش وهنرنمای نه چون طبل غازی بلند آواز ومیان تهی! امید است که کاروان امید آفرین دولت روحانی که درعرصه جهانی برای ملت ایران اعتبار خریده است.این اعتباررا صرف خدمت وایجاد امکانات برای مردمی کند که تک تک آرای شان در آفرینش فضای کنونی موثر بوده وهمین آرا در بهار ۹۶نیز تکمیل کننده ی سرنوشت زیبا ومدبرانه ایران، آباد وآزاد وسربلند خواهد بود.

به اشتراک بگذارید :مطالب مرتبط >

سایر خبر ها