بازدید وزیر کشاورزی از پروژه های مالچ پاشی ریگان

 |  نوشته شده توسط :
حضور حجتی وزیر کشاورزی در استان کرمان

2500 هکتار عملیات مالچ پاشی، 1070هکتار نهالکاری ، انجام عملیات کنترل هرزآب در سطح 3000 هکتار و ایجاد تله رسوب گیر در سطح 700هکتار در شرق استان کرمان انجام شده است.

این مطلب را مهدی رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی، و بازدید وی از پروژه های انجام شده در شرق استان کرمان، شهرستان های(بم، نرماشیر،فهرج و ریگان) به منظور تثبیت شن و مقابله با پدیده بیابانزایی در شهرستان ریگان عنوان کرد. همچنین وی با توجه به اهمیت این موضوع، خواستار تصویب یک ردیف خاص بودجه ای در بودجه سنواتی کشور، جهت طرح جامع مقابله با فرسایش بادی در شرق استان کرمان شد.
او گفت این طرح با اعتباری بالغ بر ۵۲۹ میلیارد تومان جهت تثبیت شن های روان و انجام عملیات پیش بینی شده در آن می باشد و به منظور ایجاد امنیت زیستی و مقابله با پدیده بیابان زایی تهیه گردیده است. تابتوان ضمن حفظ زیرساخت های حیاتی شرق استان کرمان درشهرستان های ( بم، نرماشیر، فهرج وریگان ) ، باعث نجات بخشی این مناطق ازهجوم شنهای روان و تخریب سرزمین گردید.
محمود حجتی در این سفر از باغ ها و نخیلات متاثر از هجوم شن های روان در شهرستان ریگان و همچنین پروژه های نهال کاری ۷۰۰ هکتاری ومالچ پاشی ۱۵۰۰ هکتاری جهت تثبیت شن های روان درمنطقه ریگان بازدیدکرد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مطالب مرتبط >