تحصیل آنلاین در نزدیکی دره| جان دانش‌آموزان روستای تلخه‌چار به لب رسید

صدای محصلان روستای تلخه‌چار بافت و روستاهای اطرافش درآمده انگار نبود اینترنت آنها را مجبور کرده تا به کوه بزنند و اقدام به درست کردن کلبه‌ای در نزدیکی یک دره کنند تا بتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند.