عدم پرداخت شهریه بابت فعالیت‌های فوق برنامه مدارس

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید براینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا، هیچ فعالیت فوق برنامه ای امسال در مدارس استان نداریم گفت: طبق دستورالعمل ارسالی به مدارس دولتی، تنها مبلغ قابل اخذ از والدین در هنگام ثبت نام هزینه هایی بابت کتاب، مجلات رشد و بیمه بوده که دارای نرخ معینی است.