تصادف سرویس مدرسه با یک کشته و ۱۱ مصدوم / حال مصدومان خوب است

ساعت ۷:۲۵ دقیقه صبح امروز و در برخورد یک دستگاه کامیون با یک خودرو ون سرویس مدرسه ۱۱ نفر مصدوم و یک نفر کشته شد. رئیس بیمارستان شهید باهنر کرمان با اشاره به آخرین وضعیت درمان مصدومان این حادثه گفت: خوشبختانه حال عمومی همه مصدومان خوب است.