تصمیم‌گیری شهریه دانشجویان متقاضی حذف‌ترم بر عهده دانشگاه‌ها

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تصمیم گیری درباره شهریه دانشجویان متقاضی حذف ترم بر عهده معاونت آموزشی وزارت علوم نبوده بلکه هیأت امنای دانشگاه ها در این باره تصمیم گیری می کنند.

محمدرضا آهنچیان درباره حذف نیم سال تحصیلی جاری به علت ایجاد برخی مشکلات برای دانشجویان و بازگشت شهریه، اظهار داشت: اگر با درخواست دانشجویی که برای حذف ترم دلیل منطقی داشته باشد، موافقت شود پس شهریه هم باید بخشیده شود چرا که این دو مورد لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی با بیان این که وزارت علوم بر حداکثر همکاری دانشگاه ها با دانشجویان تاکید دارد، ادامه داد: در صورت موافقت نکردن با حذف نیم سال، دلیلی هم برای بخشش شهریه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم به مساعدت دانشگاه ها در حذف ترم یا تخفیف و بازگرداندن شهریه اشاره و خاطرنشان کرد: گزارش های دریافت شده حاکی از آن است که دانشگاه ها با حداکثر ارفاق با شرایط دانشجویان برخورد می کنند.

آهنچیان در این باره با ذکر چند مثال، اظهار داشت: مراکز آموزش عالی با دانشجویی که تقاضای تخفیف یا تعویق شهریه دارد، مدارا می کنند؛ حتی به گفته معاون آموزشی یکی از دانشگاه های معتبر ایران، پرداخت شهریه یک دانشجو تا یک سال به تعویق افتاده است.

وی یادآور شد: این موارد برای دانشجویان متقاضی صدق می کند و ممکن است دانشجویی نیازی به این تخفیف ها نداشته باشد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم همچنین گفت: بحرانی برای حذف ترم به علت مساعدت دانشگاه‌ها با شرایط دانشجویان وجود ندارد و دانشگاهی در این زمینه غیرمنطقی رفتار نکرده است، مگر اینکه گزارشی به این وزارتخانه ارایه شود.

آهنچیان به این نکته اشاره کرد که تصمیم گیری درباره شهریه ها بر عهده معاونت آموزشی وزارت علوم نیست بلکه هیأت امنای دانشگاه ها در این باره تصمیم گیری می کنند.

به گزارش ایرنا، در نوروز امسال، معاونت آموزشی وزارت علوم مجوز حذف ترم را به علت شیوع ویروس کرونا به دانشجویان و دانشگاه ها در مواقع ضروری داد.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=49031
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.