تصویر وحشتناک خشکسالی در کرمان؛ جنوب بحرانی، شرق بحرانی‌تر| سایه خشکسالی بر سر ۹۱ درصد جمعیت استان

استان کرمان اگرچه در روزهای آینده با بارش باران مواجه است اما غول خشکسالی چنان در این استان فربه شده که با این بارش‌ها، دردی از خشکسالی دوا نمی‌شود.