دانش‌آموزان حامی محیط زیست می‌شوند

شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست گفت: پیگیر اجرای طرح «یک ساعت با محیط‌بان» در شبکۀ آموزشی «شاد» هستیم.