اجرای پروژه جنگل‌کاری با مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار در جنوب

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با اشاره به پروژه جنگل‌کاری در شهرستان جیرفت، گفت: این پروژه در مساحتی برابر ۳۷۸ هکتار در منطقه تل سیاه شهرستان جیرفت و از محل اعتبارات ملی و استانی است.