گزارش کرمان نو از مشکلات آموزشی کلاس اولی ها

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان: برخی از مدارس غیر دولتی دو شیفته می شوند/ از فضای آزمایشگاه، نمازخانه و سالن برای آموزش استفاده می کنیم/ به هر شکل که شده برای کلاس اولی…
ادامه مطلب ...

بی رغبتی تجار کرمانی به روابط تجاری با افغانستان

به گزارش « کرمان نو» رئیس اتاق تجارت و صنایع غزنی افغانستان می گوید: ظرف چند سال گذشته تلاش های زیادی برای افزایش تجارت بین کرمان و افغانستان از وی دو طرف انجام شده اما آنطور که پیداست…
ادامه مطلب ...