کاهش آمار بیماری‌های غیر واگیردار مزمن تا سال ۲۰۲۵

به گفته مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهداشت جهانی استراتژی "چهار در چهار" را برای کنترل ۲۵ درصد میزان بیماری‌های غیر واگیردار مزمن تدوین کرده که این آمار تا سال ۲۰۲۵ کاهش…
ادامه مطلب ...