ادامه دستگیری‌ها در جهاد کشاورزی کرمان| بازداشت یکی از کارمندان به جرم اخذ رشوه

یکی از کارمندان جهادکشاورزی که در طول چهار سال ۹۰۰ میلیون تومان رشوه دریافت کرده بود بازداشت شد.