طلسم چند ماهه شکست/ مهرابی به استانداری آمد

با صدور ابلاغی از سوی استاندار کرمان دکتر حسین مهرابی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان منصوب شد.