۷۳ درصد اعتبارات استان در آستانه برگشت به خزانه| نوسان قیمت‌ها، مانع استقبال پیمانکاران

جذب نشدن ۷۳ درصد از اعتبارات استان در سال ۹۹ درحالیست که گفته می‌شود دلیل آن استقبال نکردن پیمانکاران از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی است.