مرور برچسب

آبزی‌پروری

شهرستان کرمان رتبه اول آبزی‌پروری در استان

احمد مسعودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت که این شهرستان با توجه به وسعت زیاد، داشتن شرایط اقلیمی متفاوت، وجود منابع آبی بسیار مطلوب و وجود استخرهای ذخیره آب کشاورزی موفق به تولید…
ادامه مطلب ...