مرور برچسب

آبفار استان کرمان، خطر سیلاب

خطر سیلاب تاسیسات آبرسانی ۶۰۰روستای استان را تهدید می‌کند

راضیه زنگی آبادی_مدیر کل آبفار استان کرمان در نشست خبری روز24فروردین گفت: خیلی از منابع تامین آب روستاهای استان در حاشیه رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند و در صورت وجود سیل، تاسیسات برقی و…
ادامه مطلب ...