مرور برچسب

آبیاری نوین

اراضی مجهز به آبیاری نوین در استان کرمان افزایش یافت

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تا سال ۱۳۹۲ حدود ۵۳ هزار هکتار از اراضی این استان به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده بود که با اقدامات انجام گرفته اکنون این میزان به ۸۴…
ادامه مطلب ...