مرور برچسب

آب آشامیدنی، شهرستان جیرفت، فرماندار جیرفت

۱۰۰ روستا در جیرفت فاقد آب آشامیدنی است

احمد امینی‌روش امروز در آئین افتتاح پروژه آب‌رسانی به شهر جبالبارز جیرفت که با حضور اردکانیان وزیر نیرو برگزار شد اظهار‌ داشت: با توجه به تمام محدودیت‌هایی که داریم اما در این منطقه…
ادامه مطلب ...