مرور برچسب

آب آلوده

تایید غیربهداشتی بودن آب شرب باغباغوییه| دستور حفر چاه جدید از سوی دادستان

حسین سلامی، دادستان عمومی و انقلاب جیرفت پس از بازدید از این روستا گفته پس از ارسال نمونه آب شرب روستای باغباغوئیه به مرکز بهداشت و بررسی  آن توسط  آزمایشگاه تخصصی، مشخص شد آب مصرفی…
ادامه مطلب ...