مرور برچسب

آب منطقه ای کرمان

کنترل سیلاب ها نیازمند مدیریت یکپارچه است| غافلگیری دیگر معنا ندارد

کرمان نو- عضو هیئت علمی بخش علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: سیل دیگر اتفاق غیر مترقبه محسوب نمی‌شود زیرا هر ساله تکرار می‌شود باید از قبل اقدامات لازم انجام شود تا دچار…
ادامه مطلب ...

استفاده از آب های تجدید پذیر در کرمان بیشتر از متوسط کشوری است

ابراهیم علیزاده بیان کرد: اگر به طور متوسط 129 میلیمتر بارندگی داشته باشیم 23 میلیارد مترمکعب آب حاصل می شود که نزدیک به 18 میلیارد مترمکعب آن تبخیر شده و 5 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر…
ادامه مطلب ...