مرور برچسب

آغاز برداشت

آغاز برداشت سیب زمینی طرح استمرار در جنوب کرمان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: فصل برداشت سیب زمینی طرح استمرار در منطقه جنوب کرمان آغاز و پیش بینی می شود بیش از ۱۷۰ هزار تن محصول سالم و بازار پسند به بازارهای هدف…
ادامه مطلب ...