مرور برچسب

آلایندگی زیست محیطی

معادن کرمان در انحصار سرمایه گذاران خارجی

در شورای معادن استان کرمان که روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور شهباز حسن پور، محمدرضا پور ابراهیمی و استانداربرگزار شد، بسیاری از موارد پیشنهادی به کارگروه های ویژه خود انتقال…
ادامه مطلب ...