مرور برچسب

آمار واکسیناسیون

آمار واکسیناسیون خانم‌های باردار در کرمان پایین است

استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون همه افراد به ویژه خانم های باردار گفت: آمار واکسیناسیون این افراد کمتر از میزانی است که باید باشد.
ادامه مطلب ...