مرور برچسب

آنفلوآنزا

دستورالعمل بهداشت برای جلوگیری از آنفوانزا / ضرورت تعطیلی مراکز آموزشی هنگام شیوع بیماری

دستورالعمل بهداشتی برای جلوگیری از بیماری آنفلوانزا در مدارس و مراکز آموزشی توسط معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت منتشر شد.
ادامه مطلب ...