مرور برچسب

آیت اللهی موسوی

۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در راه است

معاون عمرانی استانداری کرمان گفته: استان کرمان در بحث جذب سرمایه گذاری در کشور، رتبه نخست را داراست، در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن معین‌های اقتصادی که در استان کرمان فعالیت…
ادامه مطلب ...