مرور برچسب

آینده ی بسیار خوب

آینده بسیار خوبی در پیش روی فوتسال کرمان است

رئیس هیئت فوتبال استان کرمان با پیش بینی اینکه آینده ی بسیار خوبی در پیش روی فوتسال این استان است، گفت: نوید می دهم پایان دوره چهارساله ریاست من، فوتسال از فوتبال جلو می زند.
ادامه مطلب ...