مرور برچسب

ابلاغ بودجه آبرسانی

اتخاذ هفت تصمیم برای تسریع در روند تخصیص و ابلاغ بودجه برای طرح‌های مختلف آبرسانی استان کرمان

شرایط بد اقلیمی و استمرار دامنه خشکسالی در استان کرمان ، متولیان امور آب در دولت دوازدهم را بر آن داشت که با اتخاذ تصمیمات لازم در راستای رفع مشکل کم آبی این استان نگاه ویژه و جدی‌تری…
ادامه مطلب ...