مرور برچسب

ابوالقاسم ورداسبی

پردیس ارزیابی و توسعه مدیران سازمان جهاد کشاورزی در کرمان افتتاح شد

پردیس کانون ارزیابی و توسعه مدیران سازمان جهاد کشاورزی ۶ استان کرمان و جنوب کرمان، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد با حضور مدیرکل نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در کرمان…
ادامه مطلب ...