مرور برچسب

اتباع افغانستانی

افزایش ۴۳ درصدی پرونده‌های خشونت علیه کودکان اتباع در استان کرمان

آمار پرونده‌های خشونت علیه کودکان اتباع در کرمان در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است. در همین راستا کارگاهی تحت عنوان نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان با تاکید…
ادامه مطلب ...